'మేజర్ లీగ్' బేస్ బాల్

జేక్ టేలర్, రికీ వాఘన్ మరియు మిగిలిన కాల్పనిక క్లీవ్‌ల్యాండ్ భారతీయులు ఈ క్రీడ యొక్క అత్యంత ఖచ్చితమైన సంస్కరణను పెద్ద తెరపైకి ఎలా అందిస్తారు